Πατέντα κομποστοποίησης

Μέθοδος παραγωγής κομποστοποιήσιμης πρώτης ύλης μέσω προ-κομποστοποίησης των  συστατικών της εντός στεγανής μεμβράνης.

Η εφεύρεση αναφέρεται σε διαδικασία διαχείρισης οργανικών υλικών  που προέρχονται από αστικά απορρίμματα προκειμένου αυτά να μετατραπούν σε κομπόστ .Η διαδικασία που προτείνεται είναι καινοτόμος  και αφορά την μερική αποσύνθεση και αφυδάτωση  ενός μέρους ή του συνόλου των συστατικών  , πριν αυτά οδηγηθούν στις εγκαταστάσεις που θα γίνει η κομποστοποίηση. Τα οφέλη είναι η μείωση του χρόνου κομποστοποίησης  και η ευχερέστερη διαχείριση των κυμαινόμενων ποσοτήτων των πρώτων υλών.