Πατέντα της μεθόδου ecoballa

Η μέθοδος ecoballa , έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ,με αριθμό GR 20110100172 .

Η εφεύρεση , αναφέρεται σε διαδικασία διαχείρισης ανάμεικτων αστικών απορριμμάτων  η οποία εκτελείται   σε  υπαίθριο μεταφόρτωσης απορριμμάτων και παρέχει την δυνατότητα απομόνωσης και αξιοποίησης συγκεκριμένων συστατικών με ελαχιστοποιημένη όχληση του περιβάλλοντος.