Δεματοποίηση

Σκουπίδια, αστικά και  βιομηχανικά απόβλητα  μπορούν  εύκολα να συμπιεστούν  σε ένα μέρος  του αρχικού όγκου  τους και  να περιτυλιχτούν  σε κυλινδρικά δέματα.

Τα απορρίμματα, ανακυκλώσιμα ή  άλλα υλικά μετατρέπονται  σε εύκολα  χειριζόμενες  κιλυνδρικές  μπάλες.

Το κινητό σύστημα δεματοποίησης μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από τόπο σε τόπο. Αυτό δίνει μεγάλη ευελιξία για να χειριστεί κανείς μεγάλες ή μικρές ποσότητες  υλικών.

Picture19

Είναι μια λύση για προσωρινή ή μακροχρόνια αποθήκευση, ΑΣΑ πριν από την επεξεργασία, ή για την προσωρινή αποθήκευση και τη μεταφορά του ανακυκλωμένου υλικού.

Οφέλη

  • Μείωση του κόστους μεταφοράς
  • Καθαρή και περιποιημένη αποθήκευση
  • Άοσμη αποθήκευση.
  • Διατήρηση των ιδιοτήτων των υλικών, χωρίςαπώλεια ενέργειας και μάζας.
  • στεγανή αποθήκευση σε εξωτερικούς χώρους.
  • Μειωμένος όγκος, περίπου το ένα τρίτο του αρχικού όγκου ΑΣΑ.
  • οικονομικά και περιβαλλοντικά κατάλληλο για εποχιακές διακυμάνσεις στις ποσότητες ΑΣΑ σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
  • Χωρίς αποσύνθεση των υλικών χωρίς πιθανότητα αυτανάφλεξης.

Picture13

 

Η  κινητή μονάδα δεματοποίησης , μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε στάδιο της διαδικασίας , αλλά κυρίως, στο τέλος της , στα παραγόμενα προϊόντα της διαδικασίας ,τα οποία  μπορούν να συμπιεστούν και να δεματοποιηθούν  για να πάνε για προσωρινή αποθήκευση ή μεταφορά  προς πώληση.

DSC01737

Τα υλικά μέσα στα δέματα έχουν υποστεί  ομοιογενή συμπίεση με εξαγωγή του μεγαλύτερου ποσοστού αέρα που υπάρχει μέσα στο δέμα. H πίεση που εφαρμόζεται έχει φορά  προς το κέντρο του δέματος. Ανάλογα με το είδος των υλικών που περιέχονται στο κάθε δέμα, κατά την συμπίεση έχει επιτευχθεί συμπίεση και  ανάλογη μείωση του όγκου των απορριμμάτων  6-8 φορές.

DSC04862

Η μονάδα  συμπίεσης – δεματοποίησης είναι κινητή, εύκολα μετακινούμενη ώστε να μπορεί να αλλάζει θέση ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και  είναι τέτοιο ώστε να μπορεί  να δεματοποιεί  σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα και οργανικά απορρίμματα .Εξασφαλίζει την μέγιστη συμπίεση χωρίς καθόλου διαρροή  υγρών από το δέμα και την ομοιογενή κατανομή των υλικών με τη μικρότερη δυνατή ποσότητα αέρα στο εσωτερικό των δεμάτων.

IMG_6320

Τα συμπιεσμένα πλέον απορρίμματα  στη συνέχεια περιτυλίσσονται με ειδικό ανακυκλώσιμο  υλικό περιτύλιξης και στη συνέχεια με πλαστικές ανακυκλώσιμες μεμβράνες για στεγανοποίηση.  Η περιτύλιξη  γίνεται με τέτοιο τρόπο και τόσες φορές ώστε να εξασφαλίζει την αδιαβροχοποίηση του περιεχομένου του δέματος, την προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία UV και την αποφυγή διαρροής υγρών από το εσωτερικό του δέματος.

DSC04894

Το όλο σύστημα  έχει τη δυνατότητα εναλλακτικής λειτουργίας με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ή υγρών καυσίμων.