Κινητό ΚΔΑΥ

Η αποτελεσματική ανακύκλωση στηρίζεται στην αποτελεσματική διαλογή. Ανακυκλώσιμα υλικά ταξινομούνται και ανακτώνται  από σύμεικτα  αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) με  χειρο- διαλογή. Τα απόβλητα υλικά, απλώνονται αραιά σε ένα μεταφορική ταινία που κινείται μπροστά από  μια σειρά  εργαζομένων.

DSC02438

Το  σύστημα  αποτελείται από Μεταφορικές ταινίες και κάδους  , μεταφέρεται εύκολα με φορτηγό, έτοιμο να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε τοποθεσία.

kday 1

Το κινητό ΚΔΑΥ μπορεί να συνδυαστεί με άλλα κινητά μηχανήματα διαλογής, όπως μαγνητικό διαχωριστή για τα σιδηρούχα μέταλλα, διαχωριστή δινορρευμάτων για μη σιδηρούχα μέταλλα, αεροδιαχωριστή  για  διαχωρισμό  ελαφρού – βαριού κλάσματος.

DSC05623

Τα υλικά που ανακτώνται:

  • Πλαστικά PET
  • Πλαστικά-HPDE
  • Πλαστικό – ΦΙΛΜ
  • Γυαλί
  • Μέταλλα
  • Αλουμίνιο
  • Tetra pack
  • Ξύλο
  • Αδρανή υλικά

 

Το Κινητό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών αποτελείται από μια κλειστή πλατφόρμα, η οποία εδράζεται επί του εδάφους  κατάλληλα και μεταφέρεται από  τριαξονικό ημιρυμουλκούμενο πλαίσιο με φορτηγό.

DSC01961

Στο κινητό ΚΔΑΥ , γίνεται διαχωρισμός σε ανακυκλώσιμα υλικά , όπως πλαστικά (με διαχωρισμό σε PET, HDPE, FILM) γυαλί, ξύλο, χαρτί, υφάσματα –ρούχα κλπ.