Κομποστοποίηση

Τα αστικά απόβλητα, όπως τα τρόφιμα, απόβλητα ζώων, απόβλητα ξύλου ή κλαδεμάτων  μετατρέπονται  σε υψηλής ποιότητας κομπόστ σε τοπικές μονάδες.

DSC02325

  • χωρίς οσμές ή στραγγίσματα ή σκουπίδια στο περιβάλλον
  • Σε ελεγχόμενες συνθήκες,
  • Με μειωμένες απαιτήσεις χώρων
  • Μέθοδος πλήρως επεκτάσιμη και προσαρμόσιμη στις ποσότητες

DSC04912

Μετά την ανάμιξη των υλικών ώστε να  επιτύχουμε τη σωστή  αναλογία  C / N, το μηχάνημα COMP RAM 500 γεμίζει συμπιέζοντας  πλαστικούς σάκους  72 μ με το υλικό και ταυτόχρονα περνάει  τους αγωγούς αερισμού .

DSC02458

Η αποσύνθεση είναι  αερόβια,ελεγχόμενη , σε κλειστό χώρο, με εξαναγκασμένο αερισμό .

IMG_0202

Μετά από 6-8 εβδομάδες ολοκληρώνεται η  λιπασματοποίηση , οι σακοι ανοίγονται και το κομπόστ  στοιβάζεται για 3-6 εβδομάδες για να ωριμάσει, χωρίς να χρειάζεται να καλυφθεί.

Picture52

Στο τέλος της διαδικασίας, το λίπασμα κοσκινίζεται στον ραφιναριστή  για ένα ποιοτικότερο τελικό προϊόν.

Picture56

 Το σύστημα είναι κλειστό, με αποφυγή διαρροής στραγγισμάτων, με ελεγχόμενες συνθήκες ωρίμανσης  (θερμοκρασία, υγρασία κλπ) και διαθέτει κατάλληλο σύστημα αερισμού, προκειμένου να τροφοδοτείται το οργανικό υλικό με την απαραίτητη ποσότητα αέρα.

Το  σύστημα κομποστοποίησης είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα για την επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων οργανικών υλικών σε κομπόστ.

slider3

Τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι :

  •  χαμηλές δαπάνες αρχικού κεφαλαίου (η μόνη απαίτηση είναι η ύπαρξη σκληρής επιφάνειας π.χ. άσφαλτος ή τσιμέντο),
  •  χαμηλό κόστος εργασίας,
  •  εύκολη μετακίνηση εξοπλισμού (κινητός)
  • ελάχιστη επιβάρυνση του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου.
  • ευέλικτη λύση  που προσαρμόζεται  στη γεωγραφία και τις ποσότητες της  κάθε  περιοχής.

Picture53