Επεξεργασία ΑΣΑ

Το  κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας  κινητό σύστημα είναι ευέλικτο,modular, επεκτάσιμο  και προσαρμόσιμo σε κάθε περίπτωση, κατάλληλο για οποιαδήποτε τοποθεσία και συνθήκες.Είναι μια δοκιμασμένη λύση για την ανάκτηση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) με χαμηλό κόστος επένδυσης και λειτουργικό κόστος, χωρίς  υπερβολικές επιβαρύνσεις για τους πολίτες ή το Δημόσιο.

Η μέθοδος αποτρέπει το 70% των αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής, συλλέγοντας το 80-90% των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς περνούν, με 20 τόνους / την ώρα  εισερχομένων απόδοση  του συστήματος .Μια μονή  γραμμή επεξεργάζεται έως και 60.000 τόνους ετησίως σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων

Κατά το τέλος της διαδικασίας τα προιόντα είναι κομπόστ,ανακυκλώσιμα και 20% υπολλείμμα που μπορεί είτε να ταφεί ή να χρησιμοποιηθεί ως RDF για την παραγωγή ενέργειας.Τα απορρίμματα, ανακτώνται και  ανακυκλώνονται, στις παρακάτω γενικές κατηγορίες: χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα.

Τα εισερχόμενα απορρίμματα τροφοδοτούν αρχικά την μονάδα τεμαχισμού και στη συνέχεια την μονάδα διαχωρισμού.

DSC04672

Στο αρχικό αυτό στάδιο αφαιρούνται τα σιδηρούχα μέταλλα

IMG_0201

Από τον διαχωριστή προκύπτουν δύο ρεύματα. Το ένα , οδηγείται προς την κινητή μονάδα κομποστοποίησης και το άλλο προς το κινητό Κέντρο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Στο κινητό ΚΔΑΥ τα υλικά διαχωρίζονται.

DSC02610

DSC05612

Πλαστικά μπουκάλια

DSC05579

Το ρεύμα των οργανικών κομποστοποιείται.

DSC01778

Το ώριμο κομπόστ.

Picture51

Τα προϊόντα της διαδικασίας δεματοποιούνται.

Picture14

Μεταφορά των ανακτημένων υλικών.

IMG_4614 ep